Zero®Pulsar 3P-iR 内置机器人箱式喷砂机
 
 
 
Pulsar 3P-iR 内置机器人箱式喷砂机
产品信息

该机是一款压送式喷砂机以满足今日制造环境,它结合了最先进的机器人控制喷嘴操作,以达到对所有几何形状部件完美的重复喷砂,满足汽车、航空、医学和其他工业的最严苛要求。额外的机器人可选项包括抬放机器人以装卸东西和视觉组合包以自动检查部件最小缺陷。

详细内容

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL : http://www.clemco.com.cn
              http://www.freeland.org.cn
Copyright © 2010 版权所有 上海斐然机械设备有限公司
 
           
 
|
|
网站索引

沪ICP备07035766号-2